Filtrační konvice a filtrační patrony

Elegantní kuchyňský nástroj podporující Vaše zdraví. Konec starostí s tvrdou vodou, špinavými trubkami, či vodním kamenem!

Jaké jsou výhody filtrované vody?

Voda z vodovodu prochází přísnými kontrolami, ale může obsahovat například nadbytek minerálů, usazenin z potrubí, anebo organické nečistoty, které ovlivňují její chuť a vzhled. Za použití vodních filtrů se snižuje:

 • Uhličitanová tvrdost (vápenaté a horečnaté ionty)
 • Obsah volného chlóru (pokud existuje)
 • Přítomnost olova nebo mědi z vodovodní vody
Filtrovaná voda BRITA dává Vám i Vaši rodině nejlepší základ pro aromatické horké nápoje jako je káva a čaj, je ideální pro vaření a prodlužuje životnost domácích spotřebičů. Spotřebiče jsou účinně chráněné proti kalcifikaci.


Co je to tvrdost vody a proč je důležité ji snižovat?

Celkovou tvrdost vody můžeme dělit na stálou a dočasnou tvrdost. Dočasná tvrdost silně působí na testy jídla a nápojů připravovaných z vody. Je také odpovědná za usazený vodní kámen nacházející se v domácích spotřebičích, které ohřívají vodu. Velmi zajímavé je, že mnohým rostlinám a květinám se daří s filtrovanou vodou BRITA filtrem. Dočasná tvrdost je odstraňována hlavně BRITA vodním filtrem.

Co přesně znamená, že filtry BRITA změkčí vodu?

Vodní filtry působí na dočasnou tvrdost. Procentuálně je redukce dočasné tvrdosti vyšší než redukce stálé tvrdosti. Situace může být jasněji vysvětlena následujícím příkladem.: Máte vodu s celkovou tvrdostí 7dH a míra dočasné tvrdosti je 4dH. Jestliže filtr sníží dočasnou tvrdost o 2dH na 2dH, celková tvrdost je také snížena o 2dH na 5dH. Znamená to, že dočasná tvrdost je snížena o 50%, když celková tvrdost byla snížena asi o 29%. Dočasná tvrdost silně působí na testy jídla a nápojů připravovaných z vody (chuť čaje a kávy se opravdu znatelně zlepší). Je také odpovědná za usazený vodní kámen nalezený v domácích přístrojích, které ohřívají vodu. Dočasná tvrdost je odstraňována hlavně BRITA vodním filtrem.

Které domácí spotřebiče mohou být chráněny vodním filtrem proti vodnímu kameni?

Všechny spotřebiče jako kávovar, přístroje na bázi páry, fontánky, atd., které pracují se stáčenou vodou s tvrdostí rozsahu 2 (myšleno 8 dH) a způsobující tvorbu vodního kamene. Tato tvorba vodního kamene může být redukována snížením dočasné tvrdosti.

Proč je používaní filtračních konvic lepší než balená voda?

Nákupem balených vod zatěžujete ekologické prostředí a zároveň nemáte dostatečnou jistotu o své zdraví. Mnohokrát nevíte, odkud balená voda pochází a jak byla skladovaná. Nákup filtrační konvice je tedy časově, ekologicky a finančně úspornější varianta.

Jak konvice fungují?

Jednoduše naplníte konvici vodou z kohoutku a spustíte. Uvnitř filtrační konvice se nachází filtrační patrona obsahující  sítko, které zachycuje pevné nečistoty, dále směs živice a uhlí, které váže organické nečistoty a nadbytečné chloridy, sulfidy a nitráty. Konvice za Vás následně vodu pročistí přes filtrační patronu.

Co je obsaženo v BRITA filtrovacích patronách?

Filtrovací materiál v BRITA náplních je směs pryskyřice iontové přeměny a postříbřeného uhlíku, které prošly potravinovými testy.

Z čeho je konvice BRITA vyrobena?

Všechny typy konvic BRITA, prodávané v ČR, jsou plastové (SAN). Jsou tak lehčí a odolnější než konvice skleněné, které se prodávaly v minulosti.

Jak nejlépe skladovat filtrovanou vodu?

Pro udržení kvality vodních filtrů a filtrované vody jsou nejlepší chladná místa, např. chladnička. Měli byste se také vyhnout přímému slunečnímu záření.

Je filtrovaná voda vhodná pro kojence a malé děti?

Ano. Filtrovaná voda je vhodná i pro malé děti. Ale vždy je třeba upozornit, že pro přípravu dětských jídel musí být jakákoliv voda převařena. To platí i pro filtrovanou vodu. Náš návod k použití na tuto skutečnost výslovně upozorňuje. Pro kojence je dále nutné hlídat, aby již ve vstupní vodě byl obsah dusičnanů pod příslušným limitem.

Jak poznám, kdy je třeba filtrovací patronu vyměnit?

Filtrační patrona je určena k přefiltrování 100-150 litrů vody (v závislosti na tvrdosti vody). Toto množství spotřebuje průměrná rodina za jeden měsíc. Konvice BRITA jsou vybaveny indikátorem výměny filtrovací patrony, který je umístěn na víčku konvice. 1 nálevka denně - 8 týdnů 2 nálevky denně - 4 týdny

Pokud bych během 1 měsíce nevyužil filtr k přefiltrování 100-150 litrů, je nezbytné filtr vyměnit anebo je možné dobu užívání přiměřeně prodloužit?

Výrobce produktu doporučuje patronu měnit každý měsíc. Ve svém návodu současně uvádí, že v případě, kdy nepřefiltrujete 100 litrů za první měsíc, můžete patronu používat další měsíc bez jakýchkoliv hygienickych rizik. Pouze účinnost patrony bude snížena. Po dvou měsících by ale patrona měla být vyměněna v každém případě.

Odstraní vodní filtry z vody také všechny cenné a životně důležité minerály?

Nikoliv. Vodní filtry BRITA pouze sníží tvrdost pitné vody, která způsobuje hromadění nežádoucího vodního kamene během vaření. Neodstraní z vody všechny minerály. Naopak všechny prvky důležité pro lidské tělo ve vodě zachovává. Snížením tvrdosti vody se částečně eliminuje pouze kalcium.

Kalcium je zdravé. Vodní filtry BRITA odstraňují tento zdraví prospěšný minerál z vodovodní vody?

Snížená koncentrace kalcia ve filtrované vodě nemá na zdraví vliv, protože dostatečné množství kalcia konzumujete v běžných potravinách. Nehledě na to, že kalcium přijaté v potravinách, je tělo schopné využít mnohem lépe než kalcium z pitné vody. Vyvážené stravovací návyky zajistí, aby nebylo nutné používat žádné kalciové doplňky jako náhradu za profiltrované množství. Jiná tvrzení nejsou pravdivá.

Pravidla pro každodenní používání vodního filtru BRITA

 • Domácí vodní filtry BRITA nejsou vhodné k získávání pitné vody z nehygienických pitných zdrojů. Měla by být používána pouze čistá, studená voda z vodovodu, upravená vodárnou. 
 • Patrony BRITA by se měly vyměňovat v závislosti na vlastnostech (tvrdosti) filtrované vody, přibližně po 100 litrech nebo nejméně jednou měsíčně. 
 • Dříve platilo, že filtrovací nádržka by měla obsahovat dostatečné množství vody tak, aby patrona byla vždy v přímém kontaktu s vodou. Společnost BRITA ale provedla technické vylepšení filtrační směsi obsažené ve filtračních patronách a filtr nyní podává optimální výsledky nezávisle na tom, zda je udržován vlhký nebo suchý (resp. vyschlému filtru je opětovným navlhčením možné v krátké době vrátit jeho původní vlastnosti - oficiální vyjádření společnosti BRITA pro filtr Classic). Před tím, než došlo k technickému vylepšení, bylo toto doporučováno kvůli dosažení optimálního výkonu filtru. U nových filtrů (Maxtra) je provedena taková konstrukční úprava, která zajišťuje navlhčení filtru nezávisle na množství vody v konvici. Ani zde tedy není třeba hlídat množství vody v konvici. 
 • Vodní filtr by neměl po delší dobu stát v přímém slunečním světle nebo na jiném místě s vyšší teplotou. 
 • Děti a osoby se sníženou imunitou organismu smí konzumovat pouze převařenou pitnou vodu. Tyto osoby mohou používat vodu filtrovanou systémem BRITA pouze poté, co byla převařena. 
 • Voda je potravina. Nálevka musí být udržována v čistotě jako jiné kuchyňské pomůcky (kávovar nebo nádobí). 
 • Při každé výměně patrony vymyjte nálevky horkou vodou (tj. jednou měsíčně). 
 • Filtrovaná voda, podobně jako jiné potraviny, by se neměla nechat stát po delší dobu než dva dny.

Časté dotazy k filtraci vody

Viditelná vlhkost filtrační patrony po rozbalení - Obsah filtrační patrony je vlhčen, aby se nekazila pryskyřice - aktivní látka ve filtrační patroně. Když se patrona dostane při skladování či přepravě do vlhkého prostředí, dojde ke kondenzaci vody, což může zapřičinit výskyt vlhkosti či krůpějí vody po rozbalení. Nejedná se o závadu! 

Částečky "prachu" či "nečistot" ve vodě - Někdy se může stát, že se při nesprávném použití objeví ve Vámi přefiltrované vodě částečky prachu či nečistot. Za prvé musím podotknout, že se nemusíte obávat, jelikož tento "prach" jsou částečky aktivního uhlí, které je naprosto zdravotně nezávadné. Za druhé je třeba si uvědomit, že před prvním použitím patrony je třeba ji na 15 minut namočit do vody a poté protřepat, aby se tyto "nečistoty" odstranily. Druhým krokem je po prvním použití patrony (tj. po prvním naplněním konvice). Rovněž se nejedná o závadu!

Pomalu protékající voda v konvici - Někdy se stává, že si zákazník stěžuje na velmi pomalý proces filtrace - pomalu protékající voda. V drtivé většině případů je tento jev zaviněn příliš "natlačenou" filtrační patronou do konvice. Tento problém se dá vyřešit povolením patrony. K nasazení filtrační patrony do konvice není potřeba vynaložit zvětšenou sílu.

Nefunkční indikátor na konvici - Naši zákazníci si občas stěžují na nefunkční indikátor (Memo, Meter či LED) na konvicích Brita. Leckdy se tento problém dá vyřešit delším podržením tlačítka "start" (alespoň 30 sekund). Pokud tento postup nepomůže, jedná se o slabou baterii nebo vadný indikátor. Baterii nevyměňujte ani se nepokoušejte o opravu indikátoru. V rámci péče o naše zákazníky Vám zašleme nový. Stačí nám tento problém oznámit, ideálně e-mailem.

Kontaktní informace
+420 774 348 702
info@levne-filtry.cz
Akční produkt

Brita skleněná konvice 2,5l

Brita skleněná konvice 2,5l 1 399 Kč

Logic FL-402H - 12 ks, náhrada za Brita Maxtra

Logic FL-402H - 12 ks, náhrada za Brita Maxtra 897 Kč
Doprava

Zdarma!

Při nákupu nad 2 000 Kč!